Hörmətli oxucular!

Bu bölmədə universitetimizin elektron tədris resurslarından, o cümlədən dərsliklər, dərs vəsaitləri, monoqrafiyalar, mühazirələr, fənn silabuslarından istifadə edə, habelə videodərslərə baxa bilərsiniz.