Search

Hörmətli istifadəçilər:

Hər hansı materialın əldə etməsi üçün axtarış bölməsində müəlifin adı və ya mövzünün hər hansı hissəsini daxil edin

Kod Adl Növü Müəllif Nəşr edən Nəşr yeri/ tarixi
00129112018089 Torpaq mikrobiologiyası və biotexnologiya Mühazirə b.e.f.d, b/m Qasımova Mehparə İbrahim q ADAU Gəncə/2018

Yüklə

 

Kod Adl Növü Müəllif Nəşr edən Nəşr yeri/ tarixi
00129112018088 Su mikrobiologiyası Mühazirə b.e.f.d, b/m Qasımova Mehparə İbrahim q ADAU Gəncə/2018

Yüklə

 

Kod Adl Növü Müəllif Nəşr edən Nəşr yeri/ tarixi
00129112018087 Azərbaycanın su hövzələrinin bioekologiyası Mühazirə b.e.f.d, b/m Qasımova Mehparə İbrahim q ADAU Gəncə/2018

Yüklə

 

Kod Adl Növü Müəllif Nəşr edən Nəşr yeri/ tarixi
00129112018086 Mikrobiologiya Mühazirə b.e.f.d, b/m Qasımova Mehparə İbrahim q ADAU Gəncə/2018

Yüklə

 

Kod Adl Növü Müəllif Nəşr edən Nəşr yeri/ tarixi
00129112018085 Histologiya və fərdi inkişafın biologiyası Mühazirə b.e.f.d, b/m Qasımova Mehparə Ġbrahim q. ADAU Gəncə/2018

Yüklə

 

Kod Adl Növü Müəllif Nəşr edən Nəşr yeri/ tarixi
10414112018002 Делопроизводство Mühazirə B\m. Arifə Həsənova ADAU Gəncə/2018

Yüklə

 

Kod Adl Növü Müəllif Nəşr edən Nəşr yeri/ tarixi
10414112018001 Bazar infrastrukturu Mühazirə B\m. Anar Həsənov ADAU Gəncə/2018

Yüklə

 

Kod Adl Növü Müəllif Nəşr edən Nəşr yeri/ tarixi
10314112018001 Əczaçılıq iqtisadiyyatı Mühazirə b/m Nicad Nərimanov ADAU Gəncə/2018

Yüklə

 

Kod Adl Növü Müəllif Nəşr edən Nəşr yeri/ tarixi
10514102018001 Baytarlıq təbabəti genetikası və biotexnologiya Mühazirə biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Mustafayev F.Ə ADAU Gəncə/2018

Yüklə

 

Kod Adl Növü Müəllif Nəşr edən Nəşr yeri/ tarixi
10512102018001 Болезни сердечно-сосудистой, дыхательной и пищеварительной систем Mühazirə ass. Алиева Шалаля Шохрат кызы ADAU Gəncə/2018

Yüklə

 

Kod Adl Növü Müəllif Nəşr edən Nəşr yeri/ tarixi
10108112018084 Ipəkçilik Mühazirə BAĞIROVA GÜLNAR DƏMİR QIZI-ASSİSENT ADAU Gəncə/2018

Yüklə

 

Kod Adl Növü Müəllif Nəşr edən Nəşr yeri/ tarixi
10101112018001 Bitkiçilik məhsullarının istehsalı texnologiyası Mühazirə Dos.əv. Abduləliyeva Sevil ADAU Gəncə/2018

Yüklə

 

Kod Adl Növü Müəllif Nəşr edən Nəşr yeri/ tarixi
10201112018001 Torpaq bazarı və torpaq fondundan səmərəli istifadə Mühazirə B\m. Allahverdiyev Azər ADAU Gəncə/2018

Yüklə

 

Kod Adl Növü Müəllif Nəşr edən Nəşr yeri/ tarixi
00131102018082 Pambıqçılıq Mühazirə DOSENT: Xəlilov Xalıq Qurban ADAU Gəncə/2018

Yüklə

 

Kod Adl Növü Müəllif Nəşr edən Nəşr yeri/ tarixi
00131102018081 Tütünçülük Mühazirə DOSENT: Xəlilov Xalıq Qurban ADAU Gəncə/2018

Yüklə

 

Kod Adl Növü Müəllif Nəşr edən Nəşr yeri/ tarixi
00131102018080 Tütünçülük Mühazirə ass.Babazadə Arzu Rövşən qızı ADAU Gəncə/2018

Yüklə

 

Kod Adl Növü Müəllif Nəşr edən Nəşr yeri/ tarixi
00131102018079 Агрометрология Mühazirə b/m Ömərov Zakir ADAU Gəncə/2018

Yüklə

 

Kod Adl Növü Müəllif Nəşr edən Nəşr yeri/ tarixi
10511102018009 Товароведения медицинских и фармацевтических товаров Mühazirə Ст.преподователь: О.В.Алиев ADAU Gəncə/2018

Yüklə

 

Kod Adl Növü Müəllif Nəşr edən Nəşr yeri/ tarixi
10630102018002 Xətti cəbr və riyazi analiz Mühazirə Prof. İbrahimov Ramazan ADAU Gəncə/2018

Yüklə

 

Kod Adl Növü Müəllif Nəşr edən Nəşr yeri/ tarixi
10630102018001 İnşaat işi və heyvandarlığın mexanikləşdirilməsi (Modul-2) Mühazirə Dos. Səbuhi Məmmədov ADAU Gəncə/2018

Yüklə

 

Page 1 of 23